Rodinná farma 

zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou