top of page

Kuřata

Chováme brojlerová kuřata na podestýlkovém ustájení do vyšší porážkové hmotnosti. V posledních týdnech jsou krmena speciální směsí s drcenou pšenicí, čímž je docíleno přirozeně pomalejšího růstu svaloviny. Maso je tímto vyzrálejší a chutnější.

Kuřata naskladňujeme dvakrát ročně. Zpravidla na jaře a na podzim. Prodej kuřat ze dvora se uskutečňuje přímo na farmě. Aktuální datum prodeje a cena je včas oznámeno v litomyšlském měsíčníku Lilie a zde na webu.

 

Z hlediska veterinárního zákona uvádíme cenu kuřat v živém stavu. Další opracování kuřat (oškubání, vykuchání) provádíme na základě vašich požadavků.

KONTAKTNÍ OSOBY

Marie Nováková      777 006 433

Lubomír Novák ml.  777 919 442

Lubomír Novák        608 111 741

bottom of page