Kuřata

Chováme brojlerová kuřata na podestýlkovém ustájení do vyšší porážkové hmotnosti. V posledních týdnech jsou krmena speciální směsí s drcenou pšenicí, čímž je docíleno přirozeně pomalejšího růstu svaloviny. Maso je tímto vyzrálejší a chutnější.

Kuřata naskladňujeme dvakrát ročně. Zpravidla na jaře a na podzim. Prodej kuřat ze dvora se uskutečňuje přímo na farmě. Aktuální datum prodeje a cena je včas oznámeno v litomyšlském měsíčníku Lilie a zde na webu.

 

Z hlediska veterinárního zákona uvádíme cenu kuřat v živém stavu. Další opracování kuřat (oškubání, vykuchání) provádíme na základě vašich požadavků.

KONTAKTNÍ OSOBY

Marie Nováková      777 006 433

Lubomír Novák ml.  777 919 442

Lubomír Novák        608 111 741